09.11.17

Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel

Pedagoogide täienduskoolitus
„Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel“
5. jaanuaril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli III astme eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Digimaailm kirjanduse ja eesti keele õpetamisel.
2.     Kirjanduslik fotojaht.
3.     Klassikast tänapäeva noorsooromaanini.
4.     Luule – loomulikult!
5.     Teostega lähi- ja lühitutvumise võimalusi.
6.     Seoseid kodukandiga.
Koolitajad: Maarika Lips ja Ülle Mäekivi 

Kasuks tuleb oma nutiseadme ja wifi kaasasolek (nt info otsimiseks, pildistamiseks), kuid see ei ole kohustuslik.

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

Päevakava 5. jaanuaril 2018
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–13.30 Koolitus, sh paus
13.30–14.30 Lõunaeine
14.30–17.00 Koolitus, sh paus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja ülevaate nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ning digimaailma võimalustest kirjanduse ja eesti keele õpetamisel.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
teab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja reflekteerib sellest lähtudes oma õpetamistegevust;
kasutab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid õppetöö planeerimisel ja korraldamisel, õppematerjalide loomisel ja koondamisel;
teab ja kasutab oma töös digimaailma võimalusi (nt nutitelefon, tahvelarvuti, nuhvel).
Õppemeetodid: näitlikustatud loeng (sh võimaluste ettenäitamine, mida on osalejatel võimalik ise praktiseerida)

Ülle Mäekivi on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja omandanud Tallinna Ülikoolis MA (haridusteaduse magistri) kraadi. Ta töötab Rapla Ühisgümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodikuna. Välja töötanud metoodilisi materjale aineõpetuseks, on 7.–9. klassi eesti keele kontrolltööde ja kogumiku „Loovus“ kaasautor. Pälvinud HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistlusel ning EESi ja TÜ eetikakeskuse konkursil „Kirjandusteoste kasutamine väärtuskasvatuses“ laureaaditiitli. On olnud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi riiklike ainekavade korrigeerimise, gümnaasiumi valikkursuse „Töö tekstidega“, gümnaasiumi eesti keele kursuste õppeprotsessi kirjelduste töörühmas, viinud läbi õpetajate täienduskoolitusi ja juhtinud töötubasid, kuulunud RÜGi digipöörde meeskonda. Juhendanud loomingulistel konkurssidel ning olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi. 2013. a tunnustas Rapla vald Ülle Mäekivi haridusauhinnaga Rapla Rüblik.

Maarika Lips on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal. Ta töötab Rapla Ühisgümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodikuna. Välja andnud metoodikamaterjalide kogumiku „Seitseteist võimalust luule käsitlemiseks“ ja on kogumiku „Loovus“ kaasautor. On olnud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi riiklike ainekavade korrigeerimise, gümnaasiumi valikkursuse „Töö tekstidega“, gümnaasiumi eesti keele kursuste õppeprotsessi kirjelduste töörühmas, viinud läbi õpetajate täienduskoolitusi ja juhtinud töötubasid, kuulunud RÜGi digipöörde meeskonda. Juhendanud loomingulistel konkurssidel ning olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi. 2000. a tunnustas Arno Tali Sihtkapital Maarika Lipsu õpetaja Lauri tiitliga ja 2014. a tunnustas Rapla maavalitsus teda maakonna kuldse rinnamärgiga.

Kommentaare ei ole: