Koolitajad

Täienduskoolitusega seotud koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega esitatakse vastava koolituse koolitusteates (vt paremas veerus jaotis "Register" – "Koolitusteated").