Arve tingimused

Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.

Kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (kaasa arvatud).

Kohast äraütlemisel pärast registreerumise lõpptähtpäeva ja/või koolituselt puudumisel tuleb arve tasuda täies mahus.

Registreerumise lõpptähtpäev avaldatakse koolituse veebilehel ja sihtrühmale saadetavas koolitusteates, üldjuhul lõpeb registreerumine 3 päeva enne koolitust.