07.11.18

Laste- ja noortekirjanduse koolitus

Täienduskoolitus

„Laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse õpetamine“

reedel, 4. jaanuaril 2019 sellel koolitusel on kõik kohad täis

ja neljapäeval, 28. veebruaril 2019 

EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II ja III kooliaste), klassiõpetajad, õppejuhatajad, raamatukoguhoidjad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Ülevaade uuemast laste- ja noortekirjandusest, sh tüviteosed.
Kuidas orienteeruda uuemas laste- ja noortekirjanduses?
Milline on hea raamat, mis kõnetab noort?  
Kas mina, mu perekond ja maailm on „normaalne“?
Otsides vägivallavaba maailma noortekirjanduses.
Lugemise soovitusnimekiri.
2.     Laste- ja noortekirjanduse õpetamise metoodika II ja III kooliastmes: tekstianalüüsi meetodeid ja näiteid.
II ja III kooliastme kirjanduse õpetamise võrdlus: erinevus ja sarnasus.
Erinevate tekstianalüüsi meetodite tutvustus: sisuanalüüs, diskursusanalüüs; võrdlusanalüüs. Milliseid õpivõtteid rakendada eespool mainitud tekstianalüüsi meetodite käsitlemisel?
Erinevate õpivõtete põgus loetelu: Venni diagramm, mõiste- ja mõttekaart; eri tasandi küsimused; diskussioonivõrk; raamatukõne, raamatureklaami brošüür; tean, tahan teada, sain teada-võte; tegelaste analüüs jne.
Teemakäsitluse paremaks jälgimiseks on enne koolitust soovitatav läbi lugeda August Gailiti novell „Libahunt“, setu muinasjutt „Oakene“ ning inglise muinasjutt „Jack ja oavars“.
Koolitajad: Anne Kõrge ja Terje Varul

Koolituse hind: 69,00 eurot osaleja kohta (hinna sees ka lõunaeine)
Koolitusele saab registreeruda e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com.
Registreerumisel on vajalikud järgmised andmed: 1) koolitus, 2) osaleja, 3) isikukood (tõendile), 4) kool, 5) e-posti aadress, millele võib saata arve.

Registreerumine 28. veebruari koolitusele lõpeb 24. veebruaril 2019.

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

Päevakava 4. jaanuaril 2019 ja 28. veebruaril 2019
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.45 Koolitus
12.45–13.00 Paus
13.00–13.45 Koolitus
13.45–14.45 Lõunaeine
14.45–17.00 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja omandab ülevaate uuemast laste- ja noortekirjandusest, oskab laste- ja noortekirjandust käsitleda nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes, teab ja oskab rakendada kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
orienteerub uuemas laste- ja noortekirjanduses ning reflekteerib seda;
tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning käsitleb laste- ja noortekirjandust neist lähtudes;
teab ja rakendab kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu

Anne Kõrge töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses lugejateeninduse juhatajana. Lastele ja noortele raamatute tutvustamise kõrval on ta pidanud arvukalt ülevaateloenguid üliõpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Ta on korduvalt kuulunud lastejuttude ja noorteromaanide võistluste žüriisse. 2009. aastal pälvis Anne Kõrge aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleht: http://www.elk.ee/
Terje Varul on Kolga Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kauaaegne kooliteatri juht ja õppekirjanduse autor. 2006. aastast on ta tegutsenud ka õpetajate täienduskoolitajana. 2009. aastal pälvis Terje Varul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemia.

01.11.18

Hingedeaeg

Põõsad ei kannata kirevat ehet,
peenrad on paljad, teedel lehed. [---]
Kibuvits üksi veel lehtede varju
peidab päikesepiisku - marju.
Otsekui päikesepiiskadest marju,
nii et pelgama pakast ei harju.

Kalju Kangur "Kibuvits" (kogust "Sõna sees olek")

20.09.18

Islami kirjandus, kultuur ja ajalugu

Täienduskoolitus
„Islami kirjandus, kultuur ja ajalugu“
26. oktoobril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse, filosoofia-, kunstiajaloo-, kultuurilooõpetajad, raamatukoguhoidjad, õppejuhid, koolijuhid
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Islami usund.
2.     Islami kultuur ja eluolu (tänapäeva olukord).
3.     Koraan.
4.     Araabia kirjandus kuni 21. sajandi autorite ja teosteni (kirjanduse ülevaade pole järjepidev, vaid teatud autorite ja teemade esiletõstmisega).
5.     Araabia keel (araabia tähtede hääldamine, araabia keele kirjutusreeglid jm).

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

24.08.18

Hõimurahvaste koolitus

Täienduskoolitus
„Hõimurahvaste kirjandus ja hõimutemaatika“
28. septembril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: klassiõpetajad, eesti keele ja kirjanduse õpetajad (I ja II kooliaste), huvijuhid, õppejuhid ja raamatukoguhoidjad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Hõimurahvaste (soome-ugri) laste- ja noortekirjandus eesti keeles.
2.     Uuem soome lastekirjandus.
3.     Hõimutemaatika käsitlemisest koolis. Ideid ja praktilisi näpunäiteid: muinasjutt ja ilukirjandus läänemeresoome keelte tutvustamisel, hõimukeelte ja -kultuuride teemalised töölehed ning lingvistikaülesanded, vaatmike ja audiovisuaalsete loovtööde koostamine.

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

19.06.18

Koolitus Keilas

14. juunil 2018 toimus Keila Koolis Keila Kooli humanitaarainete õppetooli pedagoogide koolitus "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena" (õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks). Koolitaja oli Merike Vardja.

"Su nooruse sära ja teaduse valgus, / meil näitas, et selles on tegude algus." (Algusvärsid Keila Kooli laulust, sõnad Ene Oja, viis Rudolf Oja)

03.05.18

Kristliku kirjanduse, kultuuri ja ajaloo koolitus Tallinnas

27. aprillil 2018 toimus Tallinnas kristliku (katoliku) kirjanduse, kultuuri ja ajaloo koolitus (vt teemad eelmises postituses). Koolitus sisaldas ühtlasi ekskursiooni endisse dominiiklaste püha Katariina kloostrisse, sh keskaegse Põhja-Euroopa suurimasse kirikuhoonesse - püha Katariina kirikusse, ning kloostri endise refektooriumi kohal asuvasse pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraali (roomakatoliku kirikusse). Koolitajad olid ajaloolane Toomas Abiline ning teoloog ja tõlkija Kalle Kasemaa. Koolitus oli üks osa sarjast "... kirjandus, kultuur ja ajalugu".

Dominiiklaste püha Katariina kloostri siseõues - paradiisiaias

Taamal roomakatoliku kirik, pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraal

Koolitusel osalejad mag Toomas Abilise juhendamisel püha Katariina kloostri ristikäigus

Teoloogiadoktor Kalle Kasemaa loengutel EELK Usuteaduse Instituudi majas

27.04.18

Kristlik kirjandus, kultuur ja ajalugu

Täienduskoolitus
„Kristlik kirjandus, kultuur ja ajalugu“
27. aprillil 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse, filosoofia-, kunstiajaloo-, kultuurilooõpetajad, raamatukoguhoidjad ja teised kultuurihuvilised
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Piibel ja kristlik kirjandus, selle mõju (eesti) kultuuri arengule.
2.     Miks Eesti on Maarjamaa? Katoliku kirik Eestis 1215–1625.
3.     Maarjamaa tagasitulek. Katoliku kirik Eestis 1799–2018.
4.     Tutvumine endise dominiiklaste püha Katariina kloostrikompleksiga ning ekskursioon kloostri endise refektooriumi kohal asuvasse Eesti apostelliku administratuuri peakirikusse, pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraali.

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee/ „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

26.04.18

Nüüdisaegse õpikäsituse koolitus Keilas ja Viljandis

25. aprillil 2018 toimus Keila Koolis Keila Kooli ja Saue Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajate koolitus "Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel".
26. aprillil 2018 toimus sama koolitus Viljandi Gümnaasiumis, kus osalesid Viljandimaa eesti keele ja kirjanduse õpetajad.
Koolitajad olid Rapla Ühisgümnaasiumi õpetajad-metoodikud Maarika Lips ja Ülle Mäekivi.

24.12.17

Häid jõule!

On, nagu sööksid linnud minu pihust
ja laiuks vaikne muusika mu eel,
ja tuhat üllatavat tundemihust,
nii erutavalt värsket, ootab teel.

Artur Alliksaar "Nauding" (kogust "Päikesepillaja", koostanud Urmas Tõnisson, 1999)

2017. aasta jõululaupäeval

15.12.17

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused Tallinnas ja Tartus 2018

Seoses suure huviga eesti keele riigieksamiks valmistumise koolituse vastu korraldame Tallinnas 26. veebruaril 2018 korduskoolituse.

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)
22. jaanuaril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn) sellel koolitusel on kõik kohad täis
ja
9. veebruaril 2018 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)
ja
26. veebruaril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)
Maht: 10 akadeemilist tundi
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2017. aasta eksamitööde kohta.
2.     Muudatused eristuskirjas ja hindamisjuhendeis.
3.     Plaanitavad muudatused lugemisülesannete ülesehituses ja hindamises.
4.     Lugemisülesannete näidisvastuste hindamine ja analüüs.
5.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs.
6.     Näidisülesandeid koos hindamisjuhendiga.
7.     Eesti keele e-riigieksami kirjutamisosa (e-kirjandi) katsetamise tulemustest.
Koolitaja: Merike Vardja

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

09.11.17

Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel

Pedagoogide täienduskoolitus
„Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel“
5. jaanuaril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli III astme eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Digimaailm kirjanduse ja eesti keele õpetamisel.
2.     Kirjanduslik fotojaht.
3.     Klassikast tänapäeva noorsooromaanini.
4.     Luule – loomulikult!
5.     Teostega lähi- ja lühitutvumise võimalusi.
6.     Seoseid kodukandiga.

Kasuks tuleb oma nutiseadme ja wifi kaasasolek (nt info otsimiseks, pildistamiseks), kuid see ei ole kohustuslik.

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

29.08.17

Raamat, autor, lugeja

Täienduskoolitus
„Raamat, autor, lugeja“
25. oktoobril 2017 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja
Sihtrühm: klassiõpetajad, eesti keele ja kirjanduse õpetajad (I ja II kooliaste) ning raamatukoguhoidjad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Ülevaade uuemast lastekirjandusest (ilu- ja aimekirjandus).
2.     Raamatukoguhoidja ja õpetaja koostöö on vajalik ja võimalik.
3.     „Head õnneseened, seenemikud, võtke sukaseened ja saatke kõik seenetreialid seenele“ (seentest lastekirjanduses).
4.     Must on valge (absurdist elus ja kirjanduses).
5.     Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse õpetamisel (soovitusi ja näiteid).

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

28.03.17

Hindajate koolitus

Eesti keele riigieksami kirjutamisosa (kirjandi) hindajate koolitus toimus 22. märtsil 2017 Tallinnas SAs Innove ja 24. märtsil 2017 Tartus Rajaleidja keskuses. Teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

27.02.17

Hindajate koolitus

22. veebruaril 2017 toimus Tallinnas SAs Innove eesti keele e-riigieksami katseeksami kirjandi hindajate koolitus. Teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

26.02.17

Koolitus Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

21. veebruaril 2017 toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumis gümnasistide koolitus "Eesti keele riigieksamiks valmistujale". Koolitaja oli Merike Vardja.

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi moto on Amat victoria curam (Võit armastab hoolt) (Catullus).

18.02.17

Eesti keele riigieksami koolitused Tallinnas ja Tartus

Pedagoogide täienduskoolitus "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena" toimus 27. jaanuaril 2017 Tallinnas ja 10. veebruaril 2017 Tartus.


Foto: kukeaastat 2017 tähistav jääskulptuur "Aabitsakukk" Tartus

11.01.17

Teadaanne

Eesti keele riigieksamiks valmistumise täienduskoolitusel "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena", mis toimub Tallinnas 27. jaanuaril 2017, on kõik kohad täis. Soovi korral on võimalik registreeruda ootenimekirja.

Tartus 10. veebruaril 2017 toimuvale koolitusele on veel vabu kohti, registreeruda saab 6. veebruarini.

28.11.16

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2017

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks eesti õppekeelega koolis)
27. jaanuaril 2017 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn) sellel koolitusel on kõik kohad täis
ja
10. veebruaril 2017 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)

Korraldaja: FIE Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Maht: 10 akadeemilist tundi

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2016. a eksamitööde kohta.
2.     Muudatused eristuskirjas.
3.     Lugemisülesannete näidisvastuste hindamine ja analüüs.
4.     Arutleva kirjandi hindamine ja analüüs.
5.     Näidisülesandeid ja -võtmeid.
6.     Ülevaade e-riigieksami arendusest, e-kirjutamisülesande võimaliku prototüübi tutvustus.
Koolitaja: Merike Vardja

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

31.07.16

Kohtumiseni!

Legendiderikkas Kolga mõisas

Õitest tulvil

Põld-lõosilm ehk äraunustamind-lill (Myosotis arvensis)

Kohtumiseni järgmisel koolitusel!

25.06.16

Koolitus Võrus

22. juunil 2016 toimus Võrus Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis Sindi Gümnaasiumi töötajate koolitus "Lõuna-Eesti keel ja kirjandus". Koolitajad olid Võro Instituudi direktor, MSc Rainer Kuuba ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja Aimi Hollo. Käsitleti võru keelt ja Fr. R. Kreutzwaldi loomepärandit ning tehti ringkäik muuseumis. Lisamaterjal aadressidel http://wi.ee/et/ ja http://lauluisa.ee/.

Rainer Kuuba kõnelemas võru keelest

Koolitusel osalejate meeleolukas ühisfoto Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi õuel

25.03.16

Hindajate koolitus

23. märtsil 2016 toimus Tallinnas SAs Innove eesti keele riigieksami lugemisosa hindajate koolitus. Teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

09.12.15

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitus Tartus ja Tallinnas 2016

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks eesti õppekeelega koolis)
29. jaanuaril 2016 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)
ja
12. veebruaril 2016 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Maht: 10 akadeemilist tundi

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2015. a eksamitööde kohta.
2.     Uuenenud eristuskiri, muutused hindamisjuhendis.
3.     Lugemisülesannete näidisvastuste parandamine, hindamine ja analüüs.
4.     Arutleva kirjandi parandamine, hindamine ja analüüs.
5.     Näidisülesandeid ja -võtmeid.
6.     Eksamit puudutavaid küsimusi, võimalikke lahendusi.
Koolitaja: Merike Vardja

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

06.04.15

Hindajate koolitus

20. märtsil 2015 toimus Tallinnas SAs Innove eesti keele riigieksami kirjutamisosa (kirjandi) ühe rühma hindajate koolitus. Teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

11.03.15

Kena kevadet!

Puu koos puukoristajaga Kagu-Eestis

15.01.15

Teadaanne

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolituse "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena" Tallinna-kursusel on kõik kohad täis. Kursus toimub 23. jaanuaril 2015.

Tartu-kursusele on veel mõned vabad kohad. Registreeruda saab kuni 26. jaanuarini või kuni kohti jätkub. Kursus toimub 30. jaanuaril 2015.

13.11.14

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitus Tallinnas ja Tartus 2015

Pedagoogide tööalane täienduskoolituskursus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(eesti keele riigieksamiks valmistumine eesti õppekeelega koolile)
23. jaanuaril 2015 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn) sellel kursusel on kõik kohad täis
ja
30. jaanuaril 2015 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi
Kursusel osalejad saavad tõendi.

Käsitletavad teemad:
  1. Sisulisi tähelepanekuid 2014. a eksamitööde kohta.
  2. 2015. a eksami hindamisjuhendi muutused.
  3. Lugemisülesannete näidisvastuste parandamine, hindamine ja analüüs.
  4. Kirjutamisosa (arutleva kirjandi) parandamine, hindamine ja analüüs.
  5. Näidisülesandeid ja -võtmeid.
Lektor: Merike Vardja

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

09.06.14

Kohtumiseni!

Taevaskojas Ahja jõel juunis 2014


15.03.14

Emakeelenädalal Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

11. märtsil 2014 toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi aulas emakeelenädala loeng gümnasistidele teemal "Mida tasub teada emakeele riigieksami sooritajal?" ("Emakeel ja riigieksam"). Esines Merike Vardja.