27.03.24

Koolitus eesti keele riigieksamiks valmistujale

27. märtsil 2024 toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumis koolitus gümnasistidele "Eesti keele riigieksamiks valmistujale". Koolitaja oli Merike Vardja.

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi moto on Amat victoria curam (Võit armastab hoolt) (Catullus).

Kas siis selle maa keel
Laulutuules ei või
Taevani tõustes üles
Igavikku omale otsida?
(Kristian Jaak Peterson "Kuu")
Fotol: luuletaja Kristian Jaak Petersoni monument (autorid Jaak Soans, Allan Murdmaa) Tartus Toomemäel

16.02.24

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2024

Õpetajate täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

reedel, 15. märtsil 2024 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) – sellel koolitusel on kõik kohad täis

ja

esmaspäeval, 18. märtsil 2024 hotell Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Tähelepanekuid 2023. aasta eksami kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja

 

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

Päevakava Tallinnas 15. märtsil 2024

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.00 Lõunaeine

13.00–15.15 Koolitus

15.15–15.30 Paus

15.30–17.00 Koolitus


Päevakava Tartus 18. märtsil 2024

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.15 Lõunaeine

13.15–15.30 Koolitus

15.30–15.45 Paus

15.45–17.15 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;

tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;

arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;

suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

 

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud gümnaasiumi eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ja vaidekomisjoni ekspert. Ta on olnud kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige, pikka aega eesti keele riigieksamitööde hindaja ja viis aastat hindajate koolitaja.

26.12.23

Head 2024. aastat!

"Päikese talvises pesas, 21.–24.12 on päevad ühepikkused. Sellel pimedal, salapärasel ja pühal ajal valmistume koos kõige elavaga suureks muutuseks. Jõululaupäev ehk vana aasta viimane päev pühitseb päikese ühe aastaringi lõppu ja teise algust. Esimesel jõulupühal, jõulukuu 25. päeval toimub kogu loodust ja koos sellega inimkonda puudutav pööre. Põhjapoolkera läheb vastu pikematele päevadele, valgusele, soojusele ning elule." 

27.10.23

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitus Keilas 2023

24. oktoobril 2023 toimus Keila Koolis humanitaarainete õppetooli ja kaasava hariduse õppetooli õpetajate täienduskoolitus "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena" (õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks). Koolitaja oli Merike Vardja.

Keila Kooli põhiväärtusi on uuendusmeelsus, avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega; [---] soov teha head enda ja tuleviku jaoks; eduelamused oskuste rakendamisel; maailma mõistmine (https://keilakool.ee).

24.06.23

Kaunist puhkust!

Ju kaste langeb. Tuleb koju kari.
Musträsta väike kera laskub roosse.
Maast üle kasvab metsa mustav vari.
Kõik suveõhtu märgib oma loosse. [---]

Paar jaaniussi põletavad tuld.
Pärlkastet kogub janus jahtund muld.
Ja mõrkjalt lõhnab angervaksajuur.
On kõikjal rahu, õnnelik ja suur.
(Henrik Visnapuu "Suvine öö", kogust "Linnutee. Rännuraamat", 1950)

14.02.23

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2023

Õpetajate täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

esmaspäeval, 13. märtsil 2023 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

ja

esmaspäeval, 20. märtsil 2023 hotell Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Sisulisi tähelepanekuid 2022. aasta eksamitööde kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja

 

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

Päevakava Tallinnas 13. märtsil 2023

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.00 Lõunaeine

13.00–15.15 Koolitus

15.15–15.30 Paus

15.30–17.00 Koolitus


Päevakava Tartus 20. märtsil 2023

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.15 Lõunaeine

13.15–15.30 Koolitus

15.30–15.45 Paus

15.45–17.15 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;

tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;

arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;

suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

 

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ning apellatsioonikomisjoni ekspert, sh kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige. Ta on olnud pikka aega eesti keele riigieksami hindamise komisjoni liige ja viiel aastal eesti keele riigieksami hindajate koolitaja.


"Mulle küll meeldib Instagram, sest seal pole neid Facebooki seina sõnavahetusi, aga mulle meeldib ka keeruline kirjandus, sest - parafraseerides Marju Lepajõe mõtet - see nõuab küll rohkem aega, aga paari aasta pärast näed, et mõtledki keerulisematele ja eksistentsiaalsetele asjadele. Maailmas on rohkem värve, oma olemasolemist ei taju enam nii kitsalt." (Sveta Grigorjeva; EPL, 18.01.2023)

29.12.22

Head 2023. aastat!

Leiad end puude hulgas,
tuulepesade hulgas,
leiad põõsaste hulgas,
linnupesade hulgas.

Puude pikkade varjude
peale ei söanda sa astuda –
neil võib ju valus olla,
kui sa nende peal käid.
(Paul-Eerik Rummo)

Tervist ja hoolimist uuel aastal!
Olge hoitud!

09.11.22

Lugemisest pärislugemiseni

24. oktoobril 2022 toimus Tallinnas täienduskoolitus "Lugemisest pärislugemiseni", kus käsitleti laste- ja noortekirjandust ning kirjanduse õpetamist põhikooli keskmises ja vanemas astmes. Koolitajad olid Krista Kumberg, Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf, ja Terje Varul, Kolga Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Terje Varul on tutvustanud pärislugemist Kolga kooli näitel ERRi saates "OP" 12.03.2020. Saatelõiku saab järelvaadata lingil https://etv.err.ee/1063388/parislugemine-kolga-koolis."Miks elu ilma kirjanduseta pole täisväärtuslik?",
"Kõige paremad vestlused on need, mille sisu ei mäleta, küll aga tunnet."
(Terje Varuli esitlusest)

01.10.22

Koolitus "Lugemisest pärislugemiseni"

Täienduskoolitus

„Lugemisest pärislugemiseni“

(laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse õpetamine)

esmaspäeval, 24. oktoobril 2022

EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

 

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II–III kooliaste, 4.–9. klass), raamatukoguhoidjad

Maht: 8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument: tõend

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.       Kuidas seletada Eestit? (Eesti-teemalised uued laste- ja noorteraamatud)

Tsensor ilma punase pliiatsita (keelatu ja lubatu lasteraamatutes)

Viimaste aastate suundumusi meie algupärases laste- ja noortekirjanduses

2.       Lugemine – milleks? Põhjusi lugemiseks. Läbilõige raamatutest, milles ilmneb lugemise olulisus

Teismeliste lugemisoskuse mõjutegureid. Lugemisosadus

Kirjandustunni eesmärk. Pärislugemine – mis ja kuidas?

Lugemisharjumuste arvestamine, lugemiskontrolli süsteem

Koolitajad: Krista Kumberg, Terje Varul


Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

NB! Koolituse korraldamisel ja koolitusel osalemisel järgime kõiki kehtivaid Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid seoses COVIDiga (vt https://kriis.ee/haridus-tootamine-ja-teenused/huvitegevus-ja-taienduskoolitus/taienduskoolitus).

04.02.22

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2022

Pedagoogide täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

esmaspäeval, 28. veebruaril 2022 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

ja

reedel, 4. märtsil 2022 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Sisulisi tähelepanekuid 2020. ja 2021. aasta eksamitööde kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Ülevaade eesti keele e-hindamise kontseptsioonist

6.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja


Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

NB! Koolituse korraldamisel ja koolitusel osalemisel järgime kõiki kehtivaid Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid seoses COVIDiga (vt https://kriis.ee/haridus-hobid-ja-sport/huvitegevus-ja-taienduskoolitus/taienduskoolitus).

 

23.12.21

Head 2022. aastat!

"Klassikaliste päkapikkude kodumaa on Soome, kus need punasesse riietatud mehikesed koos jõuluvanaga elavad. Räägitakse, et päkapikkude ema ja isa on trollid Grýla ja Leppalúði ning nende arvuks on nii 13, 9 kui ka 6. Nad on nutikad olendid, kes peavad jõuluvana tema tegemistes aitama: lugema laste kirju, hoolitsema põhjapõtrade eest ja pidama laste heade tegude nimekirja – infot saavad nad salamahti akende taga hiilides." (Katrin Pauts "Lahke riukalik pisirahvas", Õhtuleht, 30.11.2002)

Fotol: jõulupäkapikk Espoos Sello ostukeskuses esimesel advendil 2021

Kohtumiseni järgmisel koolitusel 2022. aastal!

09.04.21

Veebikoolitus eesti keele riigieksamiks valmistujale

7. aprillil 2021 toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi gümnasistide veebikoolitus "Eesti keele riigieksamiks valmistujale" (Google Meetis). Koolitaja oli Merike Vardja. Jõudu ja edu eksamil!

Euroopa väikseim lind pöialpoiss (Regulus regulus) otsib sageli toitu inimeste lähedalt.
(Jonathan Elphick, John Woodward "Linnud", tlk Kai Vare, 2006 järgi)

25.05.20

Hindajate koolitus 2020

22. mail 2020 toimus Tallinnas SAs Innove eesti keele riigieksami kirjutamisosa (kirjandi) hindajate hajakoolitus (Microsoft Teamsis ja kohapeal). Koolituse korraldas SA Innove, teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

10.02.20

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2020

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)
kolmapäeval, 4. märtsil 2020 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)
ja
reedel, 6. märtsil 2020 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) – sellel koolitusel on kõik kohad täis

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)
Maht: 10 akadeemilist tundi
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2019. aasta eksamitööde kohta
2.     Eristuskirja ja hindamisjuhendite olemus
3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs
4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs
5.     Näidisülesandeid koos hindamisjuhendiga
Koolitaja: Merike Vardja

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

26.12.19

Head 2020. aastat!

Rõõmsaid jõule ja head 2020. aastat!

20.11.19

Tekstiõpetuse mängulisi elemente 2020


Täienduskoolitus 
„Tekstiõpetuse mängulisi elemente“
reedel, 3. jaanuaril 2020
EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II–IV kooliaste, 5.–12. klass)
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Erinevad harjutused ja mängud draamatekstide käsitlemiseks.
Teatraalne luule või luuleline teater – teatrikunsti elemente luule käsitlemisel. Luulekavade koostamise kogemusest.
Mängulisi võtteid keeletunniks.
Häälestus-, liikumis- ja reaktsiooniharjutuste varia.
2.     Töö luule- ja proosatekstiga, teksti analüüs ja interpreteerimisvõimalused.
Teksti liigendamine ja temporütmistamine.
Kandva pausi fenomen.
Kirjateksti ja kõneteksti põhimõttelised erinevused.
Koolitajad: MA Terje Varul, MA Toomas Lõhmuste

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.

16.09.19

Kõne- ja häälekoolitus 2019

Täienduskoolitus
„Hääl kui instrument ja õpetaja töövahend“
kolmapäeval, 23. oktoobril 2019  koolitusel on kõik kohad täis
EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: humanitaar- ja sotsiaalainete ning teiste õppeainete õpetajad (7.–12. klass), õppejuhatajad, huvijuhid jt (koolitus on mõeldud kõigile, kes esinevad ja esitavad tekste või õpetavad seda)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Kõnetehnika alustõed, kirjateksti ja kõneteksti erinevused.
Teksti liigendamine ja pausi fenomen.
Tundmatu teksti esitamine.
Töö luule- ja proosatekstiga, teksti analüüs ning interpreteerimisvõimalused.
2.     Kõneaparatuuri töö olemus, hääle kasutamise võimalused ja koormuse optimeerimine.
Füüsilised ja psüühilised takistused kõnelemisel ning nende ületamine.
Resonaatorsüsteem ja isikupärane keskregister.
Kõnehingamise põhitõed koos praktiliste harjutustega.
Hääle hügieen ja vahendid hääle taastamiseks.
Artikulatsiooni ja diktsiooni olemus koos praktiliste harjutustega.
Koolitaja: MA Toomas Lõhmuste
NB! Selle koolituse rühma suurus on kuni 20 osalejat.

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.

15.04.19

Hindajate koolitus 2019

Eesti keele riigieksami kirjutamisosa (kirjandi) hindajate koolitus toimus 11. aprillil 2019 Tallinnas (Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor majas, Suur-Sõjamäe 10a). Korraldaja oli SA Innove, teoreetilise ja praktilise osa koolitaja oli Merike Vardja.

11.12.18

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2019

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)
25. jaanuaril 2019 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn) – sellel koolitusel on kõik kohad täis
ja
8. veebruaril 2019 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu) – sellel koolitusel on kõik kohad täis 

ja

1. märtsil 2019 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)
Maht: 10 akadeemilist tundi
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2018. aasta eksamitööde kohta.
2.     Eristuskiri.
3.     Hindamisjuhendite kasutamine.
4.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs.
5.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs.
6.     Näidisülesandeid koos hindamisjuhendiga.
Koolitaja: Merike Vardja

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com