27.04.18

Kristlik kirjandus, kultuur ja ajalugu

Täienduskoolitus
„Kristlik kirjandus, kultuur ja ajalugu“
27. aprillil 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse, filosoofia-, kunstiajaloo-, kultuurilooõpetajad, raamatukoguhoidjad ja teised kultuurihuvilised
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Piibel ja kristlik kirjandus, selle mõju (eesti) kultuuri arengule.
2.     Miks Eesti on Maarjamaa? Katoliku kirik Eestis 1215–1625.
3.     Maarjamaa tagasitulek. Katoliku kirik Eestis 1799–2018.
4.     Tutvumine endise dominiiklaste püha Katariina kloostrikompleksiga ning ekskursioon kloostri endise refektooriumi kohal asuvasse Eesti apostelliku administratuuri peakirikusse, pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraali.
Koolitajad: mag Toomas Abiline ja dr. theol. Kalle Kasemaa

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee/ „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee

Päevakava 27. aprillil 2018
09.50            Kogunemine pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraali ees (Vene 18, Tallinn)
10.00–10.45 Koolitus (ekskursioon). Toomas Abiline
10.45–11.00 Kohvipaus (EELK Usuteaduse Instituudi majas, Pühavaimu 6)
11.00–12.30 Koolitus. Toomas Abiline
12.30–13.15 Koolitus. Kalle Kasemaa
13.15–14.15 Lõunaeine Härraste kohvikus (Maaeluministeeriumi majas, Lai 39/41)
14.15–16.30 Koolitus. Kalle Kasemaa
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja gümnaasiumi ja põhikooli kirjanduse, ajaloo, kultuuriloo ning usundiõpetuse käsitlemise ja lõimimise ideid.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
mõistab ja mõtestab religiooni inimeste elu ja kultuuri kujundajana, kirjanduse jt kaunite kunstide inspiratsiooniallikana, religiooni seoseid maailma kultuuripärandiga;
lähtub religioonide ja maailmavaadete tutvustamisel tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest;
lõimib koolitusel käsitletud teemasid/ideid kirjandus- või kultuurilooõpetusega või ajaloo- ja ühiskonnaõpetusega (nt piibel kui kirjanduse alustekst, inimene ja religioon, Eesti usuline maastik).
Õppemeetodid: loeng, ekskursioon (õppekäik), arutelu
„Religioon on olnud ja on kõigis ühiskondades inimeste elu ning kultuuri kujundajaid, inspiratsiooniallikas kirjandusele, kunstile ja muusikale. Religioonialane haritus aitab mõista maailma kultuuripärandit.“ (Väljavõte gümnaasiumi ja põhikooli riikliku õppekava valikõppeaine „Usundiõpetus“ kavast)

Toomas Abiline on ajaloolane. Ta töötab Tallinna Linnamuuseumis juhtivkuraatorina (Kiek in de Kök, Bastionikäigud, Raidkivimuuseum, Neitsitorn) ja EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia õppetoolis lektorina. Ta on Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant, tema väitekirja teema on „Usulise pluralismi areng Eestis 1918–1940“.
Kalle Kasemaa on teoloog, vaimulik ja tõlkija. Teoloogiadoktori kraadi omandas ta Tartu Ülikoolis 1997. aastal. Ta on Uppsala Ülikooli ja Haifa Ülikooli audoktor. Töötanud pikka aega EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnas professorina, on Eesti Kirjanike Liidu liige. Kalle Kasemaa on eesti keelde tõlkinud peamiselt heebrea, kreeka, araabia, jidiši, saksa keelest (kokku üle 60 raamatu), sh heebrea keelest kaks näidendit, mida Eesti Draamateater on mänginud. Tema sulest pärineb arvukalt teadus- ja populaarteaduslikke artikleid. 2017. aastal pälvis Kalle Kasemaa riikliku kultuuri elutööpreemia.

Roomakatoliku kiriku (Eesti apostelliku administratuuri) koduleht: http://www.katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/ekirikust
Endise dominiiklaste kloostri muuseumi koduleht: http://www.kloostri.ee/

"Eesti kiriku- ja religioonilugu" (kõrgkooliõpik), koostanud Riho Altnurme, üks kaasautoreid Toomas Abiline, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018:
http://www.tyk.ee/usuteadus/00000012548

Kommentaare ei ole: