14.02.23

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2023

Õpetajate täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

esmaspäeval, 13. märtsil 2023 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

ja

esmaspäeval, 20. märtsil 2023 hotell Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Sisulisi tähelepanekuid 2022. aasta eksamitööde kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja

 

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

Päevakava Tallinnas 13. märtsil 2023

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.00 Lõunaeine

13.00–15.15 Koolitus

15.15–15.30 Paus

15.30–17.00 Koolitus


Päevakava Tartus 20. märtsil 2023

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.15 Lõunaeine

13.15–15.30 Koolitus

15.30–15.45 Paus

15.45–17.15 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;

tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;

arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;

suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

 

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ning apellatsioonikomisjoni ekspert, sh kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige. Ta on olnud pikka aega eesti keele riigieksami hindamise komisjoni liige ja viiel aastal eesti keele riigieksami hindajate koolitaja.


"Mulle küll meeldib Instagram, sest seal pole neid Facebooki seina sõnavahetusi, aga mulle meeldib ka keeruline kirjandus, sest - parafraseerides Marju Lepajõe mõtet - see nõuab küll rohkem aega, aga paari aasta pärast näed, et mõtledki keerulisematele ja eksistentsiaalsetele asjadele. Maailmas on rohkem värve, oma olemasolemist ei taju enam nii kitsalt." (Sveta Grigorjeva; EPL, 18.01.2023)

Kommentaare ei ole: