16.02.24

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2024

Õpetajate täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

reedel, 15. märtsil 2024 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) – sellel koolitusel on kõik kohad täis

ja

esmaspäeval, 18. märtsil 2024 hotell Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Tähelepanekuid 2023. aasta eksami kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja

 

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

Päevakava Tallinnas 15. märtsil 2024

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.00 Lõunaeine

13.00–15.15 Koolitus

15.15–15.30 Paus

15.30–17.00 Koolitus


Päevakava Tartus 18. märtsil 2024

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–13.15 Lõunaeine

13.15–15.30 Koolitus

15.30–15.45 Paus

15.45–17.15 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;

tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;

arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;

suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

 

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud gümnaasiumi eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ja vaidekomisjoni ekspert. Ta on olnud kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige, pikka aega eesti keele riigieksamitööde hindaja ja viis aastat hindajate koolitaja.