24.08.18

Hõimurahvaste kirjanduse ja hõimutemaatika koolitus

Täienduskoolitus
„Hõimurahvaste kirjandus ja hõimutemaatika“
28. septembril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: klassiõpetajad, eesti keele ja kirjanduse õpetajad (I ja II kooliaste), huvijuhid, õppejuhid ja raamatukoguhoidjad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Hõimurahvaste (soome-ugri) laste- ja noortekirjandus eesti keeles.
2.     Uuem soome lastekirjandus.
3.     Hõimutemaatika käsitlemisest koolis. Ideid ja praktilisi näpunäiteid: muinasjutt ja ilukirjandus läänemeresoome keelte tutvustamisel, hõimukeelte ja -kultuuride teemalised töölehed ning lingvistikaülesanded, vaatmike ja audiovisuaalsete loovtööde koostamine.
Koolitajad: Anne Kõrge ja Jaan Õispuu

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse ajaveebis http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.ee
Kui on soove või küsimusi hõimutemaatika käsitlemise kohta koolis, võib need saata juba enne koolitust e-posti aadressile merike.vardja@gmail.com.

Päevakava 28. septembril 2018
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.45 Koolitus
12.45–13.00 Paus
13.00–13.45 Koolitus
13.45–14.45 Lõunaeine
14.45–17.00 Koolitus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja ülevaate hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandusest ja muust hõimutemaatika materjalist (erinevad ideed, ülesanded) ning kasutab seda koolis hõimuürituste korraldamisel ja juhtimisel.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
tunneb hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandust ja reflekteerib seda;
lõimib hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandust erinevate õppeainete õpetamise ning ürituste korraldamisega;
valdab hõimutemaatika materjali (ideed, ülesanded jms) ning kasutab seda koolis hõimuürituste korraldamisel ja juhtimisel (hõimutemaatika käsitlemine õppetundides, hõimupäeva, -nädala korraldamine vms).
Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, praktiline töö, arutelu

Anne Kõrge töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses lugejateeninduse juhatajana. Lastele ja noortele raamatute tutvustamise kõrval on ta pidanud arvukalt ülevaateloenguid üliõpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Ta on korduvalt kuulunud lastejuttude ja noorteromaanide võistluste žüriisse. 2009. aastal pälvis Anne Kõrge aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleht: http://www.elk.ee/
Jaan Õispuu on lõpetanud Tartu Ülikooli 1978. a eesti filoloogi, eesti keele ja kirjanduse õpetajana, spetsialiteediks soome-ugri keeled. Filoloogiakandidaat 1985, filosoofiadoktor läänemeresoome keelte alal 1995 (mõlemad Tartu Ülikool). Töötanud 1978–1987 Keele ja Kirjanduse Instituudis, 1987–2006 Tallinna Pedagoogilises Instituudis / Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis. Uurimisaladeks karjala murded ja kirjakeel, karjala kirjandus ning eesti keel kui võõrkeel. Aastast 2006 Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht ja õpetaja, aastail 2005–2016 TTÜ Tallinna Kolledži soome keele ja eesti keele väljendusõpetuse õppejõud, 1984–1995 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi (vene kool) eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Johannes Aaviku Seltsi juhatuse liige. Õpetanud karjala keele kursusi Joensuus, Helsingis, Stockholmis, Greifswaldis, Tokios, Kiotos. Eesti keele kui võõrkeele õppekirjanduse autor. Tõlkinud eesti keelde karjala, vepsa ja soome ilukirjandust.

Kommentaare ei ole: