20.09.18

Islami kirjandus, kultuur ja ajalugu

Täienduskoolitus
„Islami kirjandus, kultuur ja ajalugu“
26. oktoobril 2018 EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse, filosoofia-, kunstiajaloo-, kultuurilooõpetajad, raamatukoguhoidjad, õppejuhid, koolijuhid
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Islami usund.
2.     Islami kultuur ja eluolu (tänapäeva olukord).
3.     Koraan.
4.     Araabia kirjandus kuni 21. sajandi autorite ja teosteni (kirjanduse ülevaade pole järjepidev, vaid teatud autorite ja teemade esiletõstmisega).
5.     Araabia keel (araabia tähtede hääldamine, araabia keele kirjutusreeglid jm).
Koolitajad: PhD Elo Süld ja dr. theol. Kalle Kasemaa

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

Päevakava 26. oktoobril 2018
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.45 Koolitus
12.45–13.00 Paus
13.00–13.45 Koolitus
13.45–14.45 Lõunaeine
14.45–17.00 Koolitus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja gümnaasiumi ja põhikooli kirjanduse, ajaloo, kultuuriloo ning usundiõpetuse käsitlemise ja lõimimise ideid.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
mõistab ja mõtestab religiooni inimeste elu ja kultuuri kujundajana, kirjanduse jt kaunite kunstide inspiratsiooniallikana, religiooni seoseid maailma kultuuripärandiga;
lähtub religioonide ja maailmavaadete tutvustamisel tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest;
lõimib koolitusel käsitletud teemasid/ideid kirjandus- või kultuurilooõpetusega või ajaloo- ja ühiskonnaõpetusega (nt inimene ja religioon, Eesti usuline maastik).
Õppemeetodid: loeng, arutelu
„Religioon on olnud ja on kõigis ühiskondades inimeste elu ning kultuuri kujundajaid, inspiratsiooniallikas kirjandusele, kunstile ja muusikale. Religioonialane haritus aitab mõista maailma kultuuripärandit.“ (Väljavõte gümnaasiumi ja põhikooli riikliku õppekava valikõppeaine „Usundiõpetus“ kavast)

Elo Süld on Tartu Ülikooli usuteaduskonnas islamistika lektor ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja. Oma uurimistöödes keskendub ta religioonidevahelisele dialoogile, islami ajaloolisele ja tänapäevasele kontekstile ning probleemidele islamiriikides. Ta on alates 2008. aastast lugenud usuteaduskonnas erinevaid islamiga seotud õppeaineid, nt „Sissejuhatus islamistikasse“, „Islam – kristlus: dialoog“, „Islam tänapäeval“, „Islami sisemine pluralism“. Ta teeb koolitusi islamimaade kultuurist ja religioonist.
Kalle Kasemaa on teoloog, vaimulik ja tõlkija. Teoloogiadoktori kraadi omandas ta Tartu Ülikoolis 1997. aastal. Ta on Uppsala Ülikooli ja Haifa Ülikooli audoktor. Töötanud pikka aega EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnas professorina, on Eesti Kirjanike Liidu liige. Kalle Kasemaa on tõlkinud eesti keelde peamiselt heebrea, kreeka, araabia, jidiši, saksa keelest kokku üle 60 raamatu, sh heebrea keelest kaks näidendit, mida Eesti Draamateater on mänginud. Tema sulest pärineb arvukalt teadus- ja populaarteaduslikke artikleid. 2017. aastal pälvis Kalle Kasemaa riikliku kultuuri elutööpreemia.

Kommentaare ei ole: