07.11.18

Laste- ja noortekirjanduse koolitus

Täienduskoolitus

„Laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse õpetamine“

reedel, 4. jaanuaril 2019 – sellel koolitusel on kõik kohad täis 

ja 

neljapäeval, 28. veebruaril 2019

EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II ja III kooliaste), klassiõpetajad, õppejuhatajad, raamatukoguhoidjad
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Ülevaade uuemast laste- ja noortekirjandusest, sh tüviteosed.
Kuidas orienteeruda uuemas laste- ja noortekirjanduses?
Milline on hea raamat, mis kõnetab noort?  
Kas mina olen, mu perekond ja maailm on „normaalne“?
Otsides vägivallavaba maailma noortekirjanduses.
Lugemise soovitusnimekiri.
2.     Laste- ja noortekirjanduse õpetamise metoodika II ja III kooliastmes: tekstianalüüsi meetodeid ja näiteid.
II ja III kooliastme kirjanduse õpetamise võrdlus: erinevus ja sarnasus.
Erinevate tekstianalüüsi meetodite tutvustus: sisuanalüüs, diskursusanalüüs; võrdlusanalüüs. Milliseid õpivõtteid rakendada eespool mainitud tekstianalüüsi meetodite käsitlemisel?
Erinevate õpivõtete põgus loetelu: Venni diagramm, mõiste- ja mõttekaart; eri tasandi küsimused; diskussioonivõrk; raamatukõne, raamatureklaami brošüür; tean, tahan teada, sain teada-võte; tegelaste analüüs jne.
NB! Teemakäsitluse paremaks jälgimiseks on enne koolitust soovitatav läbi lugeda August Gailiti novell „Libahunt“, setu muinasjutt „Oakene“ ning inglise muinasjutt „Jack ja oavars“.
Koolitajad: Anne Kõrge ja Terje Varul

Koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

Päevakava 4. jaanuaril ja 28. veebruaril 2019
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.45 Koolitus
12.45–13.00 Paus
13.00–13.45 Koolitus
13.45–14.45 Lõunaeine
14.45–17.00 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja omandab ülevaate uuemast laste- ja noortekirjandusest, oskab laste- ja noortekirjandust käsitleda nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes, teab ja oskab rakendada kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
orienteerub uuemas laste- ja noortekirjanduses ning reflekteerib seda;
tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning käsitleb laste- ja noortekirjandust neist lähtudes;
teab ja rakendab kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu

Anne Kõrge töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses lugejateeninduse juhatajana. Lastele ja noortele raamatute tutvustamise kõrval on ta pidanud arvukalt ülevaateloenguid üliõpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Ta on korduvalt kuulunud lastejuttude ja noorteromaanide võistluste žüriisse. 2009. aastal pälvis Anne Kõrge aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleht: http://www.elk.ee
Terje Varul on Kolga Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kauaaegne kooliteatri juht ja õppekirjanduse autor. 2006. aastast on ta tegutsenud ka õpetajate täienduskoolitajana. 2009. aastal pälvis Terje Varul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemia.

Kommentaare ei ole: