16.09.19

Kõne- ja häälekoolitus 2019

Täienduskoolitus
„Hääl kui instrument ja õpetaja töövahend“
kolmapäeval, 23. oktoobril 2019  koolitusel on kõik kohad täis
EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: humanitaar- ja sotsiaalainete ning teiste õppeainete õpetajad (7.–12. klass), õppejuhatajad, huvijuhid jt (koolitus on mõeldud kõigile, kes esinevad ja esitavad tekste või õpetavad seda)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Kõnetehnika alustõed, kirjateksti ja kõneteksti erinevused.
Teksti liigendamine ja pausi fenomen.
Tundmatu teksti esitamine.
Töö luule- ja proosatekstiga, teksti analüüs ning interpreteerimisvõimalused.
2.     Kõneaparatuuri töö olemus, hääle kasutamise võimalused ja koormuse optimeerimine.
Füüsilised ja psüühilised takistused kõnelemisel ning nende ületamine.
Resonaatorsüsteem ja isikupärane keskregister.
Kõnehingamise põhitõed koos praktiliste harjutustega.
Hääle hügieen ja vahendid hääle taastamiseks.
Artikulatsiooni ja diktsiooni olemus koos praktiliste harjutustega.
Koolitaja: MA Toomas Lõhmuste
NB! Selle koolituse rühma suurus on kuni 20 osalejat.

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.

Päevakava 23. oktoobril 2019
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.00 Koolitus
12.00–12.15 Paus
12.15–13.15 Koolitus
13.15–14.15 Lõunaeine
14.15–15.30 Koolitus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja valdab kõnetehnika alustõdesid; esitab, analüüsib ja interpreteerib erinevaid tekste ning õpetab seda; tunnetab häält kui instrumenti, oskab oma häält paremini kasutada ja hoida ning teab, kuidas esinemispingest vabaneda.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
valdab kõnetehnika alustõdesid;
esitab erinevaid tekste ja õpetab seda;
analüüsib ja interpreteerib luule- ja proosatekste ning õpetab seda;
tunneb kõneaparaadi töö olemust;
teab ja kasutab vajalikke kõne-, diktsiooni- ja artikulatsiooniharjutusi;
oskab kõnetakistusi ületada ning oma häält
paremini hoida ja taastada.
Õppemeetodid: lühiloeng, praktilised harjutused


Toomas Lõhmuste on MA, Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnika õppejõud, tuntud raadiohääl ja filmitekstide esitaja. Ta on eesti näitleja ja lavastaja, töötanud pikka aega Eesti Riikliku Noorsooteatri näitlejana ja Eesti Rahvusringhäälingu Raadioteatri juhatajana.


Kommentaare ei ole: