20.11.19

Tekstiõpetuse mängulisi elemente 2020


Täienduskoolitus 
„Tekstiõpetuse mängulisi elemente“
reedel, 3. jaanuaril 2020
EELK Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6, Tallinn)

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II–IV kooliaste, 5.–12. klass)
Maht: 8 akadeemilist tundi
Väljastatav dokument: tõend
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Erinevad harjutused ja mängud draamatekstide käsitlemiseks.
Teatraalne luule või luuleline teater – teatrikunsti elemente luule käsitlemisel. Luulekavade koostamise kogemusest.
Mängulisi võtteid keeletunniks.
Häälestus-, liikumis- ja reaktsiooniharjutuste varia.
2.     Töö luule- ja proosatekstiga, teksti analüüs ja interpreteerimisvõimalused.
Teksti liigendamine ja temporütmistamine.
Kandva pausi fenomen.
Kirjateksti ja kõneteksti põhimõttelised erinevused.
Koolitajad: MA Terje Varul, MA Toomas Lõhmuste

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).
Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com.

Päevakava 3. jaanuaril 2020
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.00 Koolitus
12.00–12.10 Paus
12.10–12.55 Koolitus
12.55–13.55 Lõunaeine
13.55–14.40 Koolitus
14.40–14.45 Paus
14.45–17.00 Koolitus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja omandab uusi mängulisi võtteid draamatekstide käsitlemiseks ja põnevaid teatrielemente keeleteemade ilmestamiseks; omandab vahetul kokkupuutel teadmisi teatrikunsti erinevatest mängulistest elementidest; omandab uusi oskusi teksti analüüsida, näha nii teksti tasandeid kui ka tekstiväliseid tasandeid, luua seoseid nende tasandite vahel ning seda õpetada.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu kasutab
uusi mängulisi võtteid draamatekstide käsitlemisel ja põnevaid teatrielemente keeleteemade ilmestamisel;
teatrikunsti erinevaid mängulisi elemente;
uusi oskusi tekstide analüüsimisel, näeb nii teksti tasandeid (süžee, tegelased, kujundid ja kirjeldused tekstis jms) kui ka tekstiväliseid tasandeid (autor, ajastu jms) ja loob seoseid nende tasandite vahel.
Õppemeetodid: loeng, praktilised harjutused

Terje Varul on Kolga Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kauaaegne kooliteatri juht ja õppekirjanduse autor. 2006. aastast on ta tegutsenud ka õpetajate täienduskoolitajana. 2009. aastal pälvis Terje Varul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemia.
Toomas Lõhmuste on MA, Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnika õppejõud, tuntud raadiohääl ja filmitekstide esitaja. Ta on eesti näitleja ja lavastaja, töötanud pikka aega Eesti Riikliku Noorsooteatri näitlejana ja Eesti Rahvusringhäälingu Raadioteatri juhatajana.

Kommentaare ei ole: