01.10.22

Koolitus "Lugemisest pärislugemiseni"

Täienduskoolitus

„Lugemisest pärislugemiseni“

(laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse õpetamine)

esmaspäeval, 24. oktoobril 2022

EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

 

Korraldaja: FIE, PhD Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II–III kooliaste, 4.–9. klass), raamatukoguhoidjad

Maht: 8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument: tõend

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.       Kuidas seletada Eestit? (Eesti-teemalised uued laste- ja noorteraamatud)

Tsensor ilma punase pliiatsita (keelatu ja lubatu lasteraamatutes)

Viimaste aastate suundumusi meie algupärases laste- ja noortekirjanduses

2.       Lugemine – milleks? Põhjusi lugemiseks. Läbilõige raamatutest, milles ilmneb lugemise olulisus

Teismeliste lugemisoskuse mõjutegureid. Lugemisosadus

Kirjandustunni eesmärk. Pärislugemine – mis ja kuidas?

Lugemisharjumuste arvestamine, lugemiskontrolli süsteem

Koolitajad: Krista Kumberg, Terje Varul


Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

NB! Koolituse korraldamisel ja koolitusel osalemisel järgime kõiki kehtivaid Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid seoses COVIDiga (vt https://kriis.ee/haridus-tootamine-ja-teenused/huvitegevus-ja-taienduskoolitus/taienduskoolitus).

 

Päevakava 24. oktoobril 2022

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–12.15 Paus

12.15–13.00 Koolitus

13.00–13.45 Lõunaeine

13.45–15.15 Koolitus

15.15–15.30 Paus

15.30–17.00 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja omandab ülevaate uuemast laste- ja noortekirjandusest, oskab laste- ja noortekirjandust käsitleda nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes, teab ja oskab rakendada kirjanduse õpetamise (teksti lugemise ja mõistmise) meetodeid.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

orienteerub uuemas laste- ja noortekirjanduses ning reflekteerib seda;

tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning käsitleb laste- ja noortekirjandust neist lähtudes;

teab ja rakendab kirjanduse õpetamise (teksti lugemise ja mõistmise) meetodeid.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu

 

Krista Kumberg on Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf. Ta on lõpetanud aastal 1981 Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. Teise klassi emakeele õppekomplekti „Ilus emakeel“ (2005), „Lastekirjanduse sõnastiku“ (2006), teoste „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991–2012“ ja „Eesti lastekirjanduse kuldvara“ (2018) üks autoreid. Tema koolinäidendite kogumik „Jõululuulud“ ilmus aastal 2005, mudilasraamatud autopõnn Anto seiklustest aastatel 2007, 2008, 2010, 2014 ja „Linda nööp“ 2014. aastal. Avaldanud arvukalt raamatututvustusi ja retsensioone ajakirjanduses ning erinevates väljaannetes. On püsiesineja Tartu algupärase lastekirjanduse päevadel ning seminaridel „Laps kirjanduses“. Krista Kumberg on pälvinud 2001. a lastekirjanduse aktiivse tutvustamise eest ajakirjanduses Muhvi auhinna, arvatud Lääne maakonna üheks aasta koolitajaks 2008. aastal ning Haapsalu hariduselu edendajaks 2009. ja 2014. aastal. Tema koostatud raamat „Edgar Valter. Lasteraamatute illustratsioonid 1948–2005“ pälvis 2014. a Apollo raamatukaupluste keti küsitlusel lugejate lemmiku tiitli aimekirjanduse kategoorias.

 

Terje Varul on Kolga Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kauaaegne kooliteatri juht ja õppekirjanduse autor. 2006. aastast on ta tegutsenud ka õpetajate täienduskoolitajana. 2009. aastal pälvis Terje Varul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemia.

Terje Varul on selgitanud oma koolitusteemade tausta järgmiselt: „„Raamatud on ainult sõnajadad, mida peab tundide viisi lugema, et saada normaalset hinnet koolis.“ Antud mõte on pärit abituriendi kirjandist. Ehmatav. Lisaks sellele on probleemiks raamatute kokkuvõtete tegemisel veebikokkuvõtted raamatutest. Kõik see on andnud tõuke uute meetodite otsinguteks kirjandustundideks, raamatute lugemiseks. Nüüd olen nn pärislugemise meetodit viljelenud kaks õppeaastat. Süda ütleb, et olen õigel teel.“

Kommentaare ei ole: